Єлецький Валентин Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до дачі хабара; шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно; підбурювання до дачі хабара, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі.
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: 1 – 475
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.