Луценко Юрій Віталійович

0

Місце роботи: Міністерство внутрішніх справ України
Посада: Міністр внутрішніх справ України
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та вчинення службовою особою умисних дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень та заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян і спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно — господарських обов’язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього особисто належного йому майна, та з позбавленням 1 рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2012-02-27
Номер судового рішення: 1-511/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.