Воловельський Едуард Анатолійович

0

Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ – СМ»
Посада: Директор.
Склад корупційного правопорушення: -Службове підроблення, що виразилося в складанні та видачі завідомо неправдивих документів, тобто скоєння злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України; -Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 2 ст. 367 КК України.
Вид покарання (стягнення): Воловельского Едуарда Анатолійовича від відбування основного покарання звільнено на підставі ст. 1 п. "г", ст.ст. 6,8 Закону України "Про амністію в 2011 році" від 08 липня 2011 року.
Дата судового рішення: 2011-09-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.