Куриляк Галина Петрівна

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: голова Конюхівської сільської виборчої комісії
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Куриляк Г.П. вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службове підроблення, тобто внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 191 КК України у вигляді 2 років обмеження волі із позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 2 роки, за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 1 рік обмеження волі із позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточну міру покарання обрати у вигляді 2 років обмеження волі із позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2011-07-11
Номер судового рішення: 1-45/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.