Цогла Володимир Михайлович

0

Місце роботи: Управління Держкомзему у Іршавському районі Закарпатської області
Посада: начальник управління
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави та юридичним особам та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): За ст. 364 ч. 1 КК України до обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями терміном на два роки, за ст. 366 ч. 1 КК України до обмеження волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями терміном на один рік. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Цогла Володимиру Михайловичу остаточне покарання у виді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями терміном на два роки. На підставі ст. 1 п. «є»Закону України «Про амністію»засудженого Цогла Володимира Михайловича звільнити від призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2012-02-21
Номер судового рішення: 705/11/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.