Овчар Володимир Анатолійович

0

Місце роботи: голова ФГ «Мальви»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службове підроблення, тобто будучи службовою особою, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому, Овчар В.А. будучи головою фермерського господарства «Мальви», являючись службовою особою суб’єкта господарської діяльності умисно, повторно надав завідомо неправдиву інформацію Хмельницькому обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто, крім того, повторно підробив три договори поруки, які підписав від імені своєї дружини Овчар Л.Ф. та використав ці завідомо підроблені документи та зловживання службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): За ст. 222 ч. 2 КК України призначити йому покарання з застосуванням ст..69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) грн., за ст. 366 ч. 2 КК України з застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 2000(дві тисячі) грн, за ст. 358 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) грн, за ст. 358 ч.3 КК України у виді штрафу в розмірі 600 грн. На підставі ст. 70 ч. 1 КК України остаточне покарання обрати за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді штрафу в розмірі 10 000 грн. штрафу. Овчара Володимира Анатолійовича за ч. 2 ст. 364 КК України виправдати у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.
Дата судового рішення: 2011-07-19
Номер судового рішення: 1-221/11/2229/
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.