Туляганова Мерьем Юсупівна

0

Місце роботи: ДПІ в Якимівському районі Запорізької області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Туляганова М.Ю., працюючи головним державним податковим ревізором-інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб ДПІ в Якимівському районі та будучи працівником правоохоронного органу, вчинила зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також внесла в акти перевірки суб'єктів господарювання недостовірні відомості про нібито порушення підприємствами податкового закокодавства.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання: по ст. 364 ч. 3 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах ДПІ строком 1 рік 6 місяців без конфіскації майна; по ст. 366 ч.1 КК України у вигляді 1 року обмеження волі з позбавленням права займати посади в органах ДПІ строком на 1 рік. Остаточно призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах ДПІ строком 1 рік 6 місяців, без конфіскації майна. Від відбування основного покарання звільнена з випробним терміном на 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 1-158/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.