Гуч Тетяна Леонідівна

0

Місце роботи: ВОПЛ № 2 смт. Олика
Посада: медсестра
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів та привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання будучи службовими особами своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Філюк Т.Л. від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї відповідно до ст. 76 КК України обов’язки: — повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання; — не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; — періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2013-04-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.