Поляков Сергій Євгенович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Поляков С.Є., вчинив умисну спільну участь шляхом пособництва в отриманні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища, в значному розмірі та за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.ст.75,76 КК України звільнити Полякова С.Є. від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік та зобов’язати його не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти її про зміну місця проживання або роботи та періодично з’являтися для реєстрації в цей кримінально-виконавчий орган.
Дата судового рішення: 2012-12-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.