Андрієнко Юрій Миколайович

0

Місце роботи: Державна інспекція з карантину у Полтавській області
Посада: провідний спеціаліст –державний інспектор з карантину рослин Кобеляцького ПКР
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України, при призначення покарання, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання –п’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з проходженням державної служби терміном на три роки. На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк –три роки. Відповідно до ст.. 76 КК України, покласти на засудженого обов’язки –періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію та повідомляти її про зміну місця проживання та роботи. На підставі ст. 54 КК України, позбавити засудженого Андрієнка Ю.М., 12 рангу державного службовця 6 категорії.
Дата судового рішення: 2012-12-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.