Лікаренко Віра Денисівна

0

Місце роботи: КУ "Криворізький Центр здоров'я"
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчининен по попередній змові групою осіб і внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом часткового додавання призначених покарань остаточно визначити покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням розпорядчих господарсько-адміністративних функцій строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України засуджену звільнити від відбування призначеного покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням строком на один рік. На підставі ст. 76 п.п. 2, 3 КК України зобов'язати засуджену не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу на те органа кримінально-виконавчої системи, повідомляти цей орган про зміну місця проживання й роботи. Не виконувати основне покарання у вигляді обмеження волі, якщо вона протягом випробного терміну виконає покладені на неї обов'язки й не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-11-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.