Федь Олена Петрівна

0

Місце роботи: ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова».
Посада: майстер цеху № 38
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто в навмисному, в інтересах третіх осіб, використанні посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, волі і інтересам юридичних осіб; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання до відбування у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду майстра на підприємствах будь-якої форми власності строком на 1 рік 6 місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо вона в період випробного терміну – 1 рік – не вчинить нового злочину, і буде виконувати покладені на неї обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-12-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.