Кабанець Володимир Григорович

0

Місце роботи: ТОВ «Влад-2»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Кабанець В.Г. своїми умисними діями, що виразилися в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства незалежно від форм власності, вчинені особою яка зобов’язана їх сплачувати, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах, і їх слід кваліфікувати за ст.212 ч.1 КК України. Крім того, Кабанець В.Г. вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видачу завідомо неправдивих документів, ї їх слід кваліфікувати за ст. 366 ч. 1 КК України.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України призначити підсудному покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та остаточно визначити Кабанець Володимира Григоровича покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень в дохід держави з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади чи займатися адміністративно-господарчою діяльністю строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-11-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.