Глемба Йосип Євгенович

0

Місце роботи: Жовтневий районний відділ Дніпропетровського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області
Посада: інженер-програміст сектору інформаційних технологій
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії Глемби Й. Є. у якості посадової особи, що постійно виконує функції представника влади, які виразилися у використанні з корисливих спонукань влади всупереч інтересам служби, тобто в зловживанні владою, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам окремих громадян і істотну шкоду державним інтересам, підлягають кваліфікації по ч. 3 ст. 364 КК України за ознакою їх вчинення працівником правоохоронного органа. У той час навмисні дії Глемби Й. Є., що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману, підлягають кваліфікації шахрайством по ч. 1 ст. 190 КК України.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим по сукупності злочинів остаточно визначити Глембі Йосипу Євгеновичу основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, від відбування яких згідно зі ст. 75 КК України звільнити під умовою, що він протягом трьох років випробного терміну не вчинить нового злочину. Зобов'язати Глембу Йосипа Євгеновича відповідно до п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію й повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання. У відповідності зі ст. 77 КК України приєднати до основного покарання по сукупності злочинів на підставі ч. 3 ст. 70 КК України додаткове покарання тільки у вигляді позбавлення права займати посади в правоохоронних органах строком на три роки.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.