Легкий Григорій Михайлович

0

Місце роботи: Міське комунальне підприємство «Орджонікідзетеплоенерго»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; скоєння службового підроблення, тобто внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів; отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.75 КК України звільнити Легкого Г.М. від відбування покарання, якщо він на протязі однорічного випробувального терміну не здійснить іншого злочину і буде виконувати покладені на нього зобов,язання. Згідно ст.76 ч.1 п.2,3,4 КК України покласти на Легкого Г.М. наступні зобов,язання: проходити обов,язкову реєстрацію в органах кримінально-виконавчої системи; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-03-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.