Плисак Віктор Леонідович

0

Місце роботи: 
Посада: Власник ПП «Спецбудсервіс –ХХI»
Склад корупційного правопорушення: Організація навмисного ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинено службовою особою підприємства незалежно від форми власності, по попередній змові групою осіб, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет засобів в особливо великих розмірах; організація службового підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складання й видача свідомо підроблених документів; навмисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинено службовою особою підприємство незалежно від форм власності, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет засобів у значних розмірах.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Плисак Віктору Леонідовичу покарання у вигляді штрафу в сумі 255 000 /двісті п'ятдесят п'ять тисяч/ гривень у дохід держави, з позбавленням права займати постійно або тимчасово на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських обов'язків строком на два роки, з конфіскацією всього індивідуального майна у дохід держави
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.