Попов Михайло Віталійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до дачі хабара й заволодіння чужим майном шляхом обману вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України застосувавши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в розмірі двохсот п'ятдесяти не оподатковуваних податком мінімумів дохід громадян, що становить 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-11-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.