Дьяченко Сергій Олексійович

0

Місце роботи: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-старший викладач кафедри «будівельної механіки та опору матеріалів», заступник декана технічного факультету Інституту заочної та дистанційної освіти, заступник відповідального секретаря комісії з організації прийому в Придніпровську державну академію будівництва та архітектури в 2011 році
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); одержання службовою особою, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії з використання наданого йому службового становища; одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, в значному розмірі, повторно
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України призначити Дьяченко Сергію Олексійовичу покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши до відбування покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки і конфіскацією всього особистого майна. Термін відбуття покарання Дьяченко Сергію Олексійовичу обчислювати з 14 липня 2011 року.
Дата судового рішення: 2012-03-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.