Донець Микола Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Кронімет»
Посада: Генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинені службовою особою підприємства, що привело до фактичного ненадходження в бюджет державних коштів в особливо великих розміру й службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видачі свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного йому покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на три роки та поклавши на нього до ст. 76 КК України відповідні обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-11-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.