Штик Василь Федорович

0

Місце роботи: ТзОВ "ШОВ-БУД"
Посада: заступник генерального директора
Склад корупційного правопорушення: Вчиненнія умисних дій, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб; внесенні до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей; використанні свого службового становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання Штику Василю Федоровичу визначити у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити Штика Василя Федоровича від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконають покладені обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-11-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.