Мачульський В’ячеслав Володимирович

0

Місце роботи: Стрижавська ВК №81 у Вінницькій області
Посада: черговий помічник начальника установи
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам; незаконне придбання, зберігання, з метою збуту наркотичних засобів, а також незаконний збут (передача) особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі; незаконне придбання, зберігання, прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити Мачульського В’ячеслава Володимировича від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 (три) роки. Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на Мачульського В’ячеслава Володимировича наступні обов’язки: — не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; — повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи; — періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Дата судового рішення: 2014-09-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.