Струк Сергій Михайлович

0

Місце роботи: Шполянська районна державна адміністрація
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, порушив встановлені вказаним Законом обмеження щодо одержання подарунка від юридичної особи
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Струка Сергія Михайловича у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, піддати адміністративного впливу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу, в розмірі двадцяти п»яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 грн., який стягнути в доход держави, з конфіскацією дарунка, а саме: стола керівника, в користь держави.
Дата судового рішення: 2012-08-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.