Панченко Олег Андрійович

0

Місце роботи: ФГ “ПАН-АГРО”
Посада: голова фермерського господарства
Склад корупційного правопорушення: Cамовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю,; перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.
Вид покарання (стягнення): Панченко Олега Андрійовича визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 365 КК України і призначити йому покарання за ч. 1 ст. 197-1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 230 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3910 грн.; за ч. 1 ст. 365 КК України призначити покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки зі штрафом у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 грн. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Панченку Олегу Андрійовичу покарання за сукупністю злочинів у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки зі штрафом у розмірі 4250 грн. Застосувавши ст. 75 КК України звільнити Панченка Олега Андрійовича від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки. На підставі п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України зобов’язати Панченка Олега Андрійовича повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи та періодично з’являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-07-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.