Удовін Анатолій Іванович

0

Місце роботи: ПП «Вісла»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; а також використання завідомо підробленого документа
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України, остаточно визначити покарання засудженому Удовін Анатолію Івановичу шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки. В силу ст.75 КК України засудженого Удовіна А.І. звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.
Дата судового рішення: 2012-08-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.