Богатиренко Іван Андрійович

0

Місце роботи: ДЮСШ №
Посада: заступник директора по адміністративно-господарській частині
Склад корупційного правопорушення: Богатиренко І.А., працюючи в ДЮСШ №2 з 2004 року на посаді завідувача господарства, з 02.01.2009 року заступником директора по адміністративно-господарській частині, будучи посадовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі обов'язки по безпосередньому керівництву працівниками технічного персоналу, що обслуговує, ДЮСШ №2, веденню табеля обліку робочого часу зазначених працівників, по корисливому мотиву заволодів чужим майном, у період з 01.11.2007 року по 31.12.2009 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, і службове підроблення, що виразилося наданні свідомо неправильної інформації для складання табеля обліку робочого часу працівників ДЮСШ №2 за квітень, травень, червень, липень, серпень, жовтень, грудень 2009 року, у зв'язку із чим, у них вносилася неправильна інформація про роботу Богатиренко С.І. у ці періоди, також своїм підписом засвідчував правильність цих табелів обліку робочого часу, свідомо знаючи, що в них внесена свідомо неправильна інформація про роботу його сина в зазначені періоди, а також власноручному складанні свідомо неправильних офіційних документів: заяви від імені свого сина Богатиренко С.І. про надання йому з 15.06.2009 року планової відпустки за 2009 рік, а також заяви від імені свого сина Богатиренко С.І. про перевід його з посади охоронця на посаду моториста з 01.07.2009 року, заволодів чужим майном: бюджетними коштами, у вигляді необґрунтовано нарахованої на особовий рахунок Богатиренко С.І. у зазначеному періоді заробітної плати, шляхом зняття за допомогою банківської картки №4627081790811892 із цього рахунку коштів у загальній сумі 19165 грн. 77 коп., які в такий спосіб незаконно привласнив і перетворив на свою користь.А також придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Богатиренко Івану Андрійовичу покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки. У відповідності зі ст.75,76 КК України звільнити Богатиренко Івана Андрійовича від відбування основного покарання у вигляді 3 роки позбавлення волі з випробним терміном на 2 роки, зобов'язавши засудженого повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2011-12-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.