Стеценко Євгеній Васильович

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа –підприємець
Склад корупційного правопорушення: Стеценко Євгеній Васильович грубо порушив законодавство про працю, щодо працівників, неповнолітніх працівників та матерів, які мають на утриманні дітей віком до чотирнадцяти років. Крім цього, Стеценко Євгеній Васильович вчинив службове підроблення, тобто будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Стеценку Євгенію Васильовичу покарання у вигляді штрафу на прибуток держави в сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн.з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком і обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-04-19
Номер судового рішення: 1628/800/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.