Машталер Анатолій Іванович

0

Місце роботи: ВАТ "Бродецький цукровий завод”
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки; умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах; перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам державним та інтересам юридичних осіб; надання завдомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та остаточно призначити покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на всіх підприємствах та в установах незалежно від форм власності строком на три роки без конфіскації майна зі сплатою штрафу в розмірі семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі одинадцять тисяч девятьсот гривень в дохід держави. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 75 КК України звільнити засудженго Машталера Анатолія Івановича від відбування призначеного основного покарання у виді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.
Дата судового рішення: 2012-05-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.