Заварзіна Тетяна Петрівна

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Грубе порушення законодавства про працю; службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі статті 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити –позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків строком на 1 рік, Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити засуджену від призначеного основного покарання, призначивши іспитовий строк 1 ( один) рік.
Дата судового рішення: 2012-12-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.