Дида Богдан Іванович

0

Місце роботи: Мостиська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей у зв’язку з одержанням іншими особами неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також склад адміністративного правопорушення; неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення із врахуванням ст.36 КупАП у виді штрафу в дохід держави в розмірі 900 (дев’ятсот) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру –заробітної плати Диди Г.І. в сумі 600 (шістсот) гривень 65 коп
Дата судового рішення: 2012-06-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.