Шевченко Володимир Олександрович

0

Місце роботи: Садівниче товариство «Нептун»
Посада: Голова правління
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння коштів шляхом зловживання службовим становищем, по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.75 ч.1 КК України звільнити засудженого Шевченко Володимира Олександровича від відбування призначеного йому покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади або займатися керівною діяльністю на строк 1 рік, якщо він протягом випробного терміну 1 (один) рік не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2013-02-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.