Бейм Раїса Михайлівна

0

Місце роботи: ФОП «Бейм Р.М.»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою; підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином – підприємцем, і надає права і звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, використання завідомо підробленого документа, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, вчинене організованою групою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Бейм Раїсі Михайлівні, покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію» № 3680-VI від 08 липня 2011 року, звільнити Бейм Р.М. від відбування призначеного судом основного покарання
Дата судового рішення: 2011-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.