Смірнова Лариса Василівна

0

Місце роботи: Донецький професійний будівельний ліцей
Посада: заступник директора.
Склад корупційного правопорушення: Умисне вчинення службовою особою дії, які явно виходять за межі її прав і службових повноважень, чим заподіяла істотну шкоду інтересам юридичної особи. Умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі осіб, з вимаганням хабара, повторно отримала з використанням свого службового становища хабара за виконання в інтересах хабародавця певних дій. Умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі осіб, з вимаганням хабара, робила замах повторно отримати з використанням свого службового становища хабара за виконання в інтересах хабародавця певних дій, однак не довела своїх злочинних дій до кінця з причин, не залежних від її волі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточно за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з навчально-виробничою діяльністю, а також посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, без конфіскації всього особистого майна засудженої. На підставі ст. 75 КК України, звільнити засуджену від покарання за цим вироком з випробуванням, якщо вона протягом двох років іспитового строку не вчинить новий злочин.
Дата судового рішення: 2011-11-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.