Нич Ольга Теодозіївна

0

Місце роботи: Бенівська сільська виборча комісія
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Вчинила дії, що виразились у розкраданні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у власних інтересах та інтересах третіх осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та у складанні завідомо неправдивих офіційних документів .
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням обрати остаточну міру покарання три роки позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані із здійсненням організаційно — розпорядчих функцій під час проведення виборчої компанії на 1 рік. у відповідності до ст.75 КК України, звільнивши від відбуття основної міри покарання (позбавлення волі) з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-10-03
Номер судового рішення: 1-99/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.