Вижбовський Петро Тадеушович

0

Місце роботи: Чернівецька обласна державна адміністрація
Посада: заступник начальника виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва
Склад корупційного правопорушення: Вчинив зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам та службове підроблення, тобто складання, видачу та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ст.364 ч.2 КК України у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної виконавчої влади строком на 3 (три) роки, за ст. 366 ч.2 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної виконавчої влади строком на 2 (два) роки.На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Вижбовському П.Т. покарання у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної виконавчої влади строком на 3 (три) роки. На підставі ст.ст.75,76 КК України засудженого Вижбовського Петра Тадеушовича звільнити від призначеного йому основного покарання з випробуванням іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2011-07-08
Номер судового рішення: 1-51/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.