Желтов Володимир Альбертович

0

Місце роботи: Дар’ївська виправна колонія № 10 УДДУ ПВП в Херсонській області (ДВК №10)
Посада: головний інженер-енергетик
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб та незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту у місця позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів.
Вид покарання (стягнення): За ч. 3ст. 364 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням на 3 (три) роки права займати адміністративно – розпорядчі посади в правоохоронних органах, за ч. 2 ст. 307 КК України з застосуванням ст. 69 КК України – 4 (чотири) роки 6(шість) місяців позбавлення волі. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим Желтову В.А. остаточно призначити покарання у вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі з позбавленням на 3 (три) роки права займати адміністративно- розпорядчі посади в правоохоронних органах. Відповідно до ст. 54 КК України позбавити Желтова В.А. військового звання «майор внутрішньої сліжби».
Дата судового рішення: 2011-08-04
Номер судового рішення: 1-191/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.