Гафарова Сундуз Ебазаровна

0

Місце роботи: ТОВ «Сакський комбінат побутового обслуговування»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Гафарова С.Є., працюючи головним бухгалтером ТОВ «Сакський комбінат побутового обслуговування» за попередньою змовою з головою правління і генеральним директором ТОВ «Сакський комбінат побутового обслуговування» Турченковим В.А. вчинила зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян; службову підробку, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомість, інша підробка документів, складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на строк 2 роки із звільненням від відбування основного покарання з випробувальним терміном 3 роки.
Дата судового рішення: 2011-12-27
Номер судового рішення: 1-0117-295/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.