Купрієнко Олександр Миколайович

0

Місце роботи: директор ПП "Кран — Сервіс"
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Купрієнко О.М. діючи умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення перевірок контролюючих органів, вніс до розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (додаток 11) відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Кременчуці за IV квартал 2010 року до розділу 5 «сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду за рік 2010 року», завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, хоча фактично заборгованість із заробітної плати станом на 13.01.2011 року існувала.
Вид покарання (стягнення): За ст. 366 ч.І КК України у вигляді штрафу у розмірі 2000 грн., за ст.175 ч.І КК України у вигляді 8 місяців виправних робіт з відбуванням покарання за місцем роботи Купрієнко Олександра Миколайовича та із проведенням відрахувань із суми заробітку Купрієнко Олександра Миколайовича в доход держави у розмірі 10 . На підставі ст.70 ч.І КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити Купрієнко Олександру Миколайовичу остаточне покарання у вигляді 8 місяців виправних робіт з відбуванням покарання за місцем роботи Купрієнко Олександра Миколайовича та із проведенням відрахувань із суми заробітку Купрієнко Олександра Миколайовича в доход держави у розмірі 10 %.
Дата судового рішення: 2011-11-30
Номер судового рішення: 1-473/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.