Фроюк Ольга Павлівна

0

Місце роботи: голова ф/г «Росинка»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Замах на зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки, але свій злочинний намір до завершення не довели по незалежним від них причинам, ч.1 ст. 366 КК України як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 364 КК України із застосуванням ст. 69 КК України-три роки позбавлення волі,за ст. 366 ч.1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України-два роки обмеження волі. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити-три роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 роки.
Дата судового рішення: 2011-07-27
Номер судового рішення: 1-94/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.