Дутчак Василь Тарасович

0

Місце роботи: Снятинське спеціалізоване агролісництво
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України визначено Дутчаку В.Т. остаточне покарання за цим вироком шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу 17000 гривень. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити додаткове покарання 3 роки позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно – господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності зі спеціальною конфіскацією.
Дата судового рішення: 2014-11-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.