Дем’янович (Жук) Наталія Миколаївна

0

Місце роботи: Доманівське відділення ВАТ «Ощадбанк»
Посада: бухгалтер першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів; привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити її від відбуття призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши засудженій іспитовий строк – 1 рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст.76 КК України не виїжджатиме за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомлятиме кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи. Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком на 2 роки підлягає реальному виконанню з моменту набрання законної сили вироком
Дата судового рішення: 2014-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.