Пасло Юлія Сергіївна

0

Місце роботи: Саксаганський відділ державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області
Посада: державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто умисне з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду державним інтересам, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України, її звільнено від відбування покарання, з випробуванням строком на 3 р., на підставі п. п. 2,3,4 ст. 76 КК України покладено обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання, без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. На підставі ст. 54 КК України її позбавленої 15 рангу 7 категорії державного службовця.
Дата судового рішення: 2014-08-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.