Мальована Валентина Сергіївна

0

Місце роботи: ДВК з виборів Президента України виборчої дільниці №590055 територіального виборчого округу №160
Посада: голова ДВК
Склад корупційного правопорушення: Привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Мальованій Валентині Сергіївні остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, без позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій представника влади, а також адміністративно – господарських функцій.
Дата судового рішення: 2015-02-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.