Заїка Марія Петрівна

0

Місце роботи: 
Посада: державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель відділу Держкомзему у Брусилівському районі Житомирської області
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інших особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету та престижу органів державної влади та як службове підроблення, а саме, підроблення, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і визначає остаточне покарання Заїці Марії Петрівні за сукупністю злочинів один рік шість місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в органах виконавчої влади державного контролю строком на два роки зі штрафом в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень). На пiдставi ст.75 КК України звiльнити засуджену Заїку Марію Петрівну вiд вiдбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням, якщо вона протягом визначеного судом iспитового строку тривалiстю два роки не вчинить нового злочину i виконає покладенi на неї обов’язки, передбачені ст.76 КК України : повiдомляти кримінально-виконавчу інспекцію про змiну мiсця проживання, не виїжджати за межi України на постiйне проживання без дозволу кримiнально-виконавчої інспекції, перiодично з’являтися для реєстрацiї в кримiнально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-12-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.