Мошняцький Володимир Андрійович

0

Місце роботи: ПП «Володимир»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки; шляхом неподання податкових декларацій по ПДВ, скоїв умисний злочин, який висловився в умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 1129571,21 грн.
Вид покарання (стягнення): Вирок Біляєвського районного суду Одеської області, від 04 квітня 2013 року, стосовно Мошняцького В.А. змінити. Перекваліфікувати дії Мошняцького Володимира Андрійовича з ст.364 ч.2 КК України на ст.364-1 ч.2 КК України, призначивши по ній покарання у виді штрафу в сумі 170 000 грн., з позбавленням права займатись організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік. За ст.212 ч.3 КК України призначити Мошняцькому Володимиру Андрійовичу покарання у виді штрафу в сумі 255000 грн., з позбавленням права займатись організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією всього майна. На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Мошняцькому Володимиру Андрійовичу покарання у виді штрафу в сумі 255000 грн., з позбавленням права займатись організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією всього майна. Враховуючи час тримання Мошняцького Володимира Андрійовича під вартою 2 роки 2 місяці 16 днів, або 808 днів, відрахувати від суми штрафу, що складає 255 000 грн., суму 109 888 грн., яка відповідає 808 дням тримання Мошняцького Володимира Андрійовича під вартою. Остаточно визначити розмір штрафу, що підлягає сплаті Мошняцьким Володимиром Андрійовичем, в сумі 145 112 грн.
Дата судового рішення: 2013-10-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.