Королькова Любов Адамівна

0

Місце роботи: Борівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Королькова Любов Адамівна вчинила зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадян. А також, вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Остаточне покарання засудженій Корольковій Любові Адамівни визначити за правилами ст. 70 КК України шляхом частковго складання призначених покарань –три роки шість місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідно до вимог ст. 75 КК України засуджену Королькову Любов Адамівну від відбування призначеного покарання звільнити з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк тривалістю один рік .
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.