Загірний Олександр Васильович

0

Місце роботи: в/ч А0704
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: 
Вид покарання (стягнення): Загірний О.В. визнаний винним і засуджений за вказаними злочинами, з застосуванням ст. 75 КК України до 5-ти років позбавлення волі, зі стягненням на користь в/ч А0704 заподіяної злочином шкоди.
Дата судового рішення: 2013-04-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.