Товстик Олена Михайлівна

0

Місце роботи: 
Посада: Керівник комунального підприємства «Угледартепломережа» Угледарської міської ради
Склад корупційного правопорушення: Навмисному, в інтересах третьої особи, використанні посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що й заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам юридичних осіб, і суспільних інтересів, яке спричинило тяжкі наслідки; а також навмисному, внесенні посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей , що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст 70 год 1 КК України призначити покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити засуджену Товстик Олену Михайлівну від відбування основного покарання з випробуванням, установивши випробний термін тривалістю 1 (один) рік, зобов'язавши її не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично бути для реєстрації в органі кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2013-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.