Приходько Ярослав Анатолійович

0

Місце роботи: Старобельска районна державна адміністрація
Посада: начальник Управління ння агропромислового розвитку
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); зловживання владою, тобто навмисне з корисливих спонукань використання посадовою особою влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і інтересам громадянина, а також державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Приходько Ярославу Анатолійовичу остаточне покарання у вигляді 6 (шести) місяців виправних робіт з утриманням у дохід держави із суми заробітку 10 % з позбавлення права займати посади пов'язані з виконанням функцій представника влади й органом місцевого самоврядування на строк 1 (один) рік зі сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 4 250 гривень.
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.