Дядьо Андрій Михайлович

0

Місце роботи: Мшанецька сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Дядьо Андрій Михайлович працюючи на посаді Мшанецького сільського голови, будучи посадовою особою місцевого самоврядування 4 категорії 8 рангу та відповідно до підпункту «в»п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»суб’єктом корупційного діяння, знаючи вимоги п.2 ч.1 ст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»станом на 24 січня 2013 року будучи співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Медобори ЛТД»с.Мшанець, Зборівського району, Тернопільської області, входив до складу органу управління та володів корпоративними правами, чим порушив обмеження щодо сумісництва з іншими видами діяльності, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»№ 3206-УІ від 07 квітня 2011 року, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Дядьо Андрія Михайловича у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-4 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави в розмірі 1700 (тисячі сімсот) гривень з конфіскацією отриманого доходу з період з 1 липня 2011 року по 24 січня 2013 року.
Дата судового рішення: 2013-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.