Голодна Ксенія Ігорівна

0

Місце роботи: Київський слідчий ізолятор
Посада: молодший інспектор 2-ї категорії відділу режиму та охорони
Склад корупційного правопорушення: Незаконне придбання, зберігання та передача у місця позбавлення волі особливо небезпечні наркотичні засоби, та будучи працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, використання службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.. 70 КК України остаточну міру покарання Голодній Ксенії Ігорівні визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити Голодну Ксенію Ігорівну від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком 3 (три) роки, поклавши на неї відповідні обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-12-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.